Jmeniny
Dnes je 06.12.2023
Svátek má Mikuláš


O NÁS

Bytové družstvo Poseidon

Bytové družstvo POSEIDON (dále jen "BD") bylo založeno dne 24. listopadu 1999 a je určeno výhradně členům BD (budoucím vlastníkům bytových jednotek) a nájemníkům komerčních prostor v rámci Obytného a komerčního centra POSEIDON (dále jen "OKC"). Jedinými vlastníky OKC jsou BD a Statutární město Pardubice (dále jen "město").

V současné době má BD 300 členů. Představenstvo tvoří celkem 6 členů (1 člen je delegován městem) a kontrolní komisi tvoří 4 členové (1 člen je delegován městem).

O nepřetržitý chod BD se stará technik a účetní, které najdete téměř každý den v pracovní dobu v kanceláři BD.

A co že je to Obytné a komerční centrum POSEIDON?

Jaké byly vize v roce 1999? Čtěte dál.

"V roce 1999 byla zahájena výstavba OKC. V nádherné lokalitě centra města na levém břehu řeky Labe vznikne vysoce moderní komplex nabízející novou dimenzi bydlení ... S využitím dotace se podařilo stanovit prodejní ceny bytů hluboko pod tržní cenovou hladinu … Čtyři moderní jedenácti podlažní domy s garážemi umístěnými v podzemí jsou budovány nejmodernější technologií s využitím klasických osvědčených materiálů … Stavební komfort projektu je doplněn širokou nabídkou doplňkových služeb založených na různých formách internetové a virtuální komunikace. Napojením bytové jednotky na internet a centrální server operátory realizujeme nároky budoucích uživatelů na bytový standard třetího tisíciletí … Bytový komplex bude doplněn obchodním centrem. V samotném srdci projektu vznikne obchodní pasáž a kancelářské prostory…"

To je stručný výpis z katalogu z roku 1999 (jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout na našich stránkách), který propagoval zřejmě asi „největší zázrak konce tisíciletí“. Taky by se to dalo charakterizovat „ za málo peněž, hodně muziky“. No a jaká je dnešní realita? Co myslíte?

V lednu 2001 došlo ke změně představenstva a kontrolní komise BD, protože dosavadní členové byli zástupci zhotovitele, subdodavatelských společností zhotovitele, projektanta a další osoby napojené na zhotovitele a problémů bylo již více jak dost. Jednoduše řečeno byly osoby odpovědné za chod BD jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele. Od této doby se neustále řeší problémy s kvalitou a úplností provedeného díla atd.

Co se týče ceny bytů tak jak byly deklarovány v katalogu, tak realita je bohužel opět jiná. A jaká? BD muselo uhradit náklady na náhradní parkovací stání po celém sídlišti, dále muselo přemístit sochu "Holubice míru", ale hlavně muselo uhradit náklady na vybudování protipovodňové ochrany, která chrání celé sídliště Závodu míru. Jednalo se o podmiňující investice pro zhotovitele nikoliv pro BD! Protože si BD muselo vzít hypoteční úvěr, který byl vyšší než bylo potřebné a podmínky úvěru byly nevýhodné, je cena bytů se státní dotací v podstatě stejná jako komerční byt, který by si člen BD pořídil bez státní dotace.

A co se týká komfortu bydlení třetího tisíciletí? Nic z toho zrealizováno nebylo! Internet a telefony zajišťovalo již nové představenstvo, centrální pult operátora neexistuje, obchodní centrum – spíše komerční prostory opět zprovoznilo a dostavělo nové představenstvo.

Co z tohoto vyplývá? Byla to hezká vize, ale realita je realita. Alespoň, že nám ta nádherná lokalita levého břehu řeky Labe zůstala. Ještě aby ne, když už tady byla dávno před "POSEIDONEM"

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka, Administrace
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo:Poslední články
02.12.2023, 
313, 
Představenstvo BD Poseidon

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi na den 18.12.2023.24.10.2023, 
1378, 
Představenstvo BD

Vážení družstevníci, od výměny Meibesů a měřidel již uplynulo pět let.  10.09.2023, 
2732, 
Představenstvo BD Poseidon

ve městě Pardubice platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Ta stanovila místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů na rok 2023 (jeho výše je shodná s poplatkem za rok předchozí) na 650,- Kč/poplatníka/rok.10.09.2023, 
2507, 
Představenstvo BD Poseidon

V poslední době se opět objevilo vícero případů odloženého odpadu mimo černé kontejnery. 

Představenstvo je nuceno přistoupit k sankčním krokům a ocenit taktovéto počínání pokutou 1.500,- Kč28.08.2023, 
3108, 
Představenstvo BD Poseidon

Vážení družstevníci,

léto se pomalu chýlí ke závěru, podzim se nezadržitelně blíží a s ním i nutnost finálně dořešit výměnu oken, která by měla proběhnout v příštím roce. Věříme, že jste načerpali po dovolených nové síly a že oceníte pár informací, které vám touto cestou chceme k výše uvedené akci poskytnout.