Jmeniny
Dnes je 23.09.2023
Svátek má Berta

Členská schůze Bytového družstva Poseidon

13.05.2022 Představenstvo BD Poseidon 12082
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi na čtvrtek 2.6.2022. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ  ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

Ve čtvrtek 2.6.2022 v 18:00 hodin

 

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o problému Sberbank.
 5.  Zpráva o činnosti družstva.
 6.  Zpráva o průběhu uzavírání smluv budoucích.
 7.  Výsledky hospodaření za rok 2021.
 8.  Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2021.
 9.  Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2021.
 10. Schválení odměn za odpracované hodiny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2021.
 11. Diskuze.
 12. Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k hospodaření družstva za rok 2021 jsou k dispozici v registrované části v sekci Download, nebo ve sbírce listin na portále www.justice.cz.  

 

Vyvěšeno dne 13.5.2022                                                                              představenstvo BD Poseidon

 

 

PS: Pokud nebude Členská schůze v řádném termínu usnášeníschopná, uskuteční se náhradní Členská schůze dne 28.6.2022 ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác).

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: