Jmeniny
Dnes je 06.04.2020
Svátek má Vendula

Autorův profil na serveru

fotoAutor

Celkový počet příspěvků autora je: 94








Malování společných prostor v celém komplexu BD Poseidon



Informujte se dopředu o účetní uzávěrce z roku 2018 a dalších dokumentech, které budou součástí informacích představenstva členské základně Bytového družstva Poseidon na členské schůzi.



Představenstvo BD Poseidon informuje o distribuci přehledu vyúčtování do schránek družstevníků.



ve středu 15. května. Bližší informace ve zprávě.



dne 24. dubna 2019 v 18.00 hodin



Řádná členská schůze bude svolána ve středu 24. dubna 2019 s následujícím programem.



Výměna Meibesů byla v celém komplexu BD Poseidon zdárně ukončena.



z důvodů čerpání dovolené se uzavře kancelář ve dnech uvedených ve článku.



dne 31.12. 2018 na družstvu.



Níže jsou uvedeny závazné termíny pro výměnu. Zajistěte přístup do bytu ideálně od 7:30. Pracuje se na více bytech najednou, předpokládaný konec prací je do 16:00.



V tuto chvíli se náš OKC Poseidon potýká s havárií tepla.



Letošní akce roku výměny Meibesů na BD Poseidon se blíží do své poloviny. Velkou zásluhu na tom mají nejen pracovníci pana Hlaváčka, ale samozřejmě i my, družstevníci.



Přetvoření webových stránek přichází v širším balíku změn, které odstartovala již oznámená změna poskytovatele internetu. Funkce, které budete moci využívat, přitom nejsou konečným výčtem. V budoucnu přibudou další možnosti, které zpříjemní informační servis u nás na BD Poseidon.



Oznámení se týká čtvrtku 25. a úterý 30. října 2018.



Níže jsou uvedeny závazné termíny pro výměnu. Zajistěte přístup do bytu ideálně od 7:30. Pracuje se na více bytech najednou, předpokládaný konec prací je do 16:00.



oznamujeme zrušení úředních hodin ve čtvrtek 4.10. 2018



04.10.2018 Test

Z důvodu čerpání řádné dovolené se ručí úřední hodiny.



z důvodů čerpání řádné dovolené se uzavře kancelář v následujících dnech



Níže jsou uvedeny závazné termíny pro výměnu. Zajistěte přístup do bytu ideálně od 7:30. Pracuje se na více bytech najednou, předpokládaný konec prací je do 16:00.



z důvodu čerpání řádné dovolené bude uzavřena kancelář v následujících dnech.



Představenstvo BD Poseidon vás zve na náhradní členskou schůzi



Dne 21. května 2018 skončila doba na podání reklamace vyúčtování za rok 2017. Vzhledem k tomu, že nebyly uplatněny  na domech 2737, 2739 a 2740 reklamace, které by měly za následek přepočet vyúčtování, je vyúčtování ze dne 18.4.2018 platné. Na domě 2738 byla uplatněna reklamace a proto bude proveden nový výpočet. Nové vyúčtování obdržíte v nejbližších dnech.



Představenstvo svolává řádnou členskou schůzi dne 4.6. 2018



Vzhledem k rezignaci člena představenstva pana Cabalky bude i nadcházející členská schůze volební.



Představenstvo zve na členskou schůzi



informace o uzavření kanceláře BD Poseidon



pravidelné mytí podzemních garáží je opět zde.



BD Poseidon ruší úřední hodiny



následující tři dny se ruší úřední hodiny v kanceláři BD Poseidon z důvodu čerpání dovolené



OZNÁMENÍ

 

 

Vážení družstevníci,

 

z důvodu čerpání dovolené se ruší úřední hodiny dne 8.2.2018.



představenstvo BD Poseidon svolává náhradní členskou schůzi v pondělí 19.2. 2018



ruší se úřední hodiny



Pozvánka na řádnou VOLEBNÍ členskou schůzi.



Výzva k předložení kandidatur do představenstva BD Poseidon. Volba se bude konat dne 25. ledna 2018.



BD Poseidon informuje



Představenstvo vyhlašuje záměr svolat řádnou členskou schůzi a vyzývá družstevníky k případnému doplnění programu schůze.



v úterý 24.10. je naplánován úklid garáží



Výzva k podpisy dodatků.



oznímení o zrušení úředních hodin na konci září.



Informace o opravě dilatačních spar v podlahách garáží a sklepů.



na náhradní členské schůzi 09/2017 se budeme bavit o možných variantách náhrady stávajících Meibesů.



BD Poseidon svolává na úterý 12.9. náhradní členskou schůzi s následujícím programem uvedeným v článku.



s následujícím programem uvedeným v pozvánce.



v pondělí a úterý 23. a 24. 1. 2017 se ruší úřední hodiny



Vážení družstevníci,



Oznámení o zrušení úředních hodin




Dne 24. května 2017 skončila doba na podání reklamace vyúčtování za rok 2016. Vzhledem k tomu, že nebyly uplatněny  reklamace, které by měly za následek přepočet vyúčtování, je vyúčtování ze dne 20.4.2017 platné.



VE ČTVRTEK 18.5.2017 v 18:00 hodin



Představenstvo Bytového družstva Poseidon svolává v úterý 2.5. 2017 v 18.00 řádnou členskou schůzi.



Pravidelný úklid podzemních garáží pod OKCP bude proveden 19.4. 2017.



Letos se nabízí možnost předčasně splatit úvěr



Této zprávě by měly věnovat pozorost hlavně ti z nás, kteří mají podepsanou rozšířenou nabídku TV nebo se chystáte tuto formu nabídky od UPC využít.



v pondělí a úterý 23. a 24. 1. 2017 se ruší úřední hodiny




Věnujte pozornost kontrole dezinfekčního ošetření!

Týká se pouze vchodu 2740 a bytů 105, 906, 806, 706, 606, 506, 406, 306 a 207.



Dne 8. prosince 2016 se provede plánovaný úklid podzemních garáží na OKCP.




POZOR! Dne 5. října proběhne od 17 hodiny dezinfekce!


UPOZORNĚNÍ !!!



vyzýváme k okamžitému odstranění všech věcí z chodeb a schodišť!



Oznamujeme řádnou dovolenou technika BD Poseidon pana Petra Truxy.



BD Poseidon nabízí svým členům možnost objednat výměnu nefunkčního domovního telefonu.



kancelář BD Poseidon uzavře čerpání řádné dovolené



OZNÁMENÍ o zrušení úředních hodin



OD PÁTKU 24.6.2016 BUDE TŘEBA, PRO OTEVŘENÍ AUTOMATICKÝCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ, POUŽÍT ČIP.



Vážení družstevníci,
nový přístupový systém bude fungovat následujícím způsobem:



Vážení družstevníci,

v termínu od 9.6. do 17.6.2016 budou, v kanceláři družstva v úředních hodinách, vydávány přístupové čipy.



Dne 30. května 2016 skončila doba na podání reklamace vyúčtování za rok 2015. Vzhledem k oprávněné reklamaci bude provedena oprava vyúčtování, které obdržíte v nejbližších dnech do poštovních schránek.



VÁŽENÍ DRUŽSTEVNÍCI,

DLE OZNÁMENÍ EOP DOJDE



bude prováděn 27. dubna dle následujícího harmonogramu



v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice od 18:00 hodin



Představenstvo Bytového družstva Poseidon svolává řádnou členskou schůzi.



Vážení družstevníci, ve dvou dnech příštího týdne se ruší úřední hodiny.



V rámci OKCP Poseidonu nabízíme k pronájmu tyto nebytové prostory. Stav je platný k datu 20.1. 2016.



BD Poseidon ruší mezi svátky úřední hodiny



v pondělí 7. prosince proběhne pravidelná údržba a čištění v garážových prostorech OKCP Poseidon



V úterý 24.11. 2015 se zkrátí úřední hodiny na BD Poseidon.




Představenstvo BD Posedon vyzývá k podpisu dodatku smlouvy o smlouvě budoucí



v uvedené dny bude kancelář BD Poseidon uzavřena



Z důvodu čerpání řádné dovolené se ručí úřední hodiny.



Ve čtvrtek 2.7. bude uzavřena kancelář BD Poseidon.



25.6. 2015 PROBĚHNE VÝMĚNA KOBERCŮ NA CHODBĚ V 2. PATŘE, A TO PŘED BYTY Č. 207 – 222.



Dne 25. května 2015 skončila doba na podání reklamace vyúčtování za rok 2014. Nebyly uplatněny žádné oprávněné reklamace, výsledek je tedy beze změn a zaslané vyúčtování ze dne 22.4.2015 je konečné.



informace o odstávce teplé vody v celém komplexu BD Poseidon



informace o pohybu pracovníků firmy Janko po OKC Poseidon.



letošní náhradní členská schůze byla volební a zvolila následující představenstvo. Kontrolní komise volena nebyla a proto zůstává ve svém složení



informace o pohybu pracovníků firmz na odstraňování plísně.



Představenstvo informuje o jarním úklidu, který v garážích proběhne 27. dubna 2015 v čase od 8 do 17 hodiny dle rozpisu uvedeném v článku.



se uskuteční v termínu 15.4.2015 v 18:00 hodin. Více informací v článku.



na členské schůzi budeme projednávat přiloženou smlouvu



prohlédněte si návrh nových stanov BD Poseidon, které se budou projednávat na členské schůzi BD Poseidon.




která se bude konat 31.3.2015 v 18:00 hodin v jídelně základní školy, nábřeží Závodu Míru č.p. 1951, 530 02 Pardubice.



z důvodu čerpání řádné dovolené je uzavřena kancelář



vyzýváme k okamžitému odstranění všech věcí z chodeb a schodišť!



Vážení družstevníci, v domě č.p. 2739 bude v následujících dnech proveden odečet spotřeby vody a tepla. Přehlednou tabulku naleznete v článku.
 



v roce 2015 se nabízí možnost splatit úvěr (anuitu). Více se dozvíte v článku.




Copyright (c) 2018 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: