Jmeniny
Dnes je 21.06.2024
Svátek má Alois

Členská schůze Bytového družstva Poseidon 18.12.2023

02.12.2023 Představenstvo BD Poseidon 5350
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi na den 18.12.2023.

 Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ  ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

V pondělí 18.12.2023 v 18:00 hodin

 

ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác),

Masarykovo náměstí 2799, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o problému Sberbank.
 5.  Zpráva o činnosti družstva.
 6.  Zpráva o průběhu uzavírání smluv budoucích, převodech a věcech souvisejících.
 7.  Schválení smluv o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu pro všechny potenciální členy (Schválení nepeněžitých vkladů, jejich ocenění a částky, která se započítává na členský vklad).
 8.  Projednání a schválení změn v odměnách členům představenstva a kontrolní komise.
 9.  Schválení odměn za odpracované hodiny členům představenstva a kontrolní komise.
 10. Investiční záměry v rámci SVJ pro další roky.
 11. Schválení výsledků výběrového řízení pro akci „Výměna oken v OKC Poseidon“.
 12. Diskuze.
 13. Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady ke všem bodům jsou k dispozici v registrované části webu www.okcp.cz v sekci „Ke stažení“.  

 

Vyvěšeno dne 2.12.2023                                                                              představenstvo BD Poseidon

 

PS: Jde o důležité úkony, prosíme Vás tedy o účast na schůzi a pokud nemůžete přijít, zplnomocněte prosím někoho, komu věříte. Děkujeme za odpovědný přístup.

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: