Jmeniny
Dnes je 21.06.2024
Svátek má Alois

Členská schůze Bytového družstva Poseidon 31.1.2023

15.01.2023 Představenstvo BD Poseidon 11532
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi na 31.1.2023. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

SVOLÁVÁ  ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

V úterý 31.1.2023 v 18:00 hodin

v kanceláři BD, nábřeží Závodu míru č.p. 2737, Pardubice

s následujícím programem jednání:

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o problému Sberbank.
 5.  Zpráva o činnosti družstva.
 6.  Zpráva o průběhu uzavírání smluv budoucích, převodech a věcech souvisejících.
 7.  Výsledky hospodaření za rok 2022.
 8.  Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2022.
 9.  Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2022.
 10. Schválení odměn za odpracované hodiny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2022.
 11. Volba členů představenstva a kontrolní komise.
 12. Schválení cenového rámce a základních parametrů pro akci „Výměna oken v OKC Poseidon“.
 13. Diskuze.
 14. Závěr.

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k hospodaření družstva za rok 2022 a výměny oken budou k dispozici v registrované části webu www.okcp.cz v sekci Download.  

 

Vyvěšeno dne 15.1.2023                                                                              představenstvo BD Poseidon

 

PS: Pokud nebude Členská schůze v řádném termínu usnášeníschopná, uskuteční se náhradní Členská schůze dne 16.2.2023 ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác).
Komentáře u článku :
Volencová Dana 20.01.2023 16:17:26

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: