Jmeniny
Dnes je 21.06.2024
Svátek má Alois

Náhradní členská schůze Bytového družstva Poseidon

06.06.2022 Představenstvo BD 19223
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává náhradní členskou schůzi na 28.6.2022. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 

 Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

V úterý 28.6.2022 v 18:00 hodin

 

ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác),

Masarykovo náměstí 2799, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o problému Sberbank.
 5.  Zpráva o činnosti družstva.
 6.  Zpráva o průběhu uzavírání smluv budoucích.
 7.  Výsledky hospodaření za rok 2021.
 8.  Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2021.
 9.  Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2021.
 10. Schválení odměn za odpracované hodiny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2021.
 11. Diskuze.
 12. Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k hospodaření družstva za rok 2021 jsou k dispozici v registrované části v sekci Download, nebo ve sbírce listin na portále www.justice.cz.  

 

Vyvěšeno dne 7.6.2022                                                                 představenstvo BD Poseidon
Komentáře u článku : tento článek je zatím bez komentáře. Změnit to můžete odkazem níže.

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: