Jmeniny
Dnes je 10.07.2020
Svátek má Libuše/Amálie

Pozvánka na náhradní členskou schůzi

26.05.2020 Žváček Vladimír 1902
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává náhradní členskou schůzi na 10.6.2020. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

SVOLÁVÁ  NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

VE STŘEDU 10.6.2020 v 18:00 hodin

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2019.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2019.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2019.
 8. Mimořádné odměny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2019.
 9. Rezignace člena představenstva a doplňující volba nového člena představenstva družstva.
 10. Návrh plánovaných akcí.
 11. Diskuze.
 12. Závěr.

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Podklady jsou k nahlédnutí jednak v registrované části webových stránek www.okcp.cz a jednak po dohodě v kanceláři BD.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

Vyvěšeno dne 26.5.2020                                                                              představenstvo BD Poseidon

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: