Nejbližší akce
Začátek 30.09.2020, 17:00  
Konec 30.09.2020, 18:00  
OKC Poseidon  Kancelář BD

Začátek 07.10.2020, 17:00  
Konec 07.10.2020, 18:00  
OKC Posedion  Kancelář BD


Jmeniny
Dnes je 26.09.2020
Svátek má Andrea

Členská schůze Bytového družstva Poseidon

24.02.2020 Žváček Vladimír 6517
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi na 11.3.2020. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

SVOLÁVÁ  ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

VE STŘEDU  11.3.2020 v 18:00 hodin

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

s následujícím programem jednání:

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2019.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2019.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2019.
 8. Mimořádné odměny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2019 .
 9. Rezignace člena představenstva a doplňující volba nového člena představenstva družstva.
 10. Návrh plánovaných akcí.
 11. Diskuze.
 12. Závěr.

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

 

Vyvěšeno dne 24.2.2020                                                      představenstvo BD Poseidon

 

S podklady je možné se v úředních hodinách seznámit v kanceláři BD.

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: