Nejbližší akce
Začátek 30.09.2020, 17:00  
Konec 30.09.2020, 18:00  
OKC Poseidon  Kancelář BD

Začátek 07.10.2020, 17:00  
Konec 07.10.2020, 18:00  
OKC Posedion  Kancelář BD


Jmeniny
Dnes je 27.09.2020
Svátek má Jonáš

Představenstvo BD Poseidon svolává náhradní členskou schůzi

25.04.2019 Švestka Štefan 13741
obrázek v článku

ve středu 15. května. Bližší informace ve zprávě.

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

SVOLÁVÁ NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

VE STŘEDU 15.5.2019 v 18:00 hodin

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

s následujícím programem jednání:

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2018.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2018.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2018.
 8. Mimořádné odměny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2018.
 9. Schválení akcí „Oprava prodloužených střech na 2738 a 2739, vymalování společných prostorů Poseidonu“. Návrh plánovaných akcí.
 10. Rezignace člena představenstva a doplňující volba nového člena představenstva družstva.
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

Vyvěšeno dne 25.4.2019                                                        představenstvo BD Poseidon

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: