Nejbližší akce
Začátek 30.09.2020, 17:00  
Konec 30.09.2020, 18:00  
OKC Poseidon  Kancelář BD

Začátek 07.10.2020, 17:00  
Konec 07.10.2020, 18:00  
OKC Posedion  Kancelář BD


Jmeniny
Dnes je 29.09.2020
Svátek má Michal

Představenstvo BD Poseidon vyhlašuje záměr svolat Členskou schůzi

29.03.2019 Švestka Štefan 13533
obrázek v článku

Řádná členská schůze bude svolána ve středu 24. dubna 2019 s následujícím programem.

Následující program je tvořen na základě provozních požadavků komplexu BD Poseidon. V bodech programu nenaleznete změnu stanov, protože lze předpokládat vyšší časovou náročnost na projednání zásadních změn u dokumentu jako jsou stanovy. Stanovám bude věnována samostatná členská schůze, která proběhne na podzim tohoto roku. O přesném termínu budete včas informováni. Vzhledem k tragické události jsme nuceni hledat nového právního zástupce, který bude změnu stanov právně zaštiťovat. Podzimní členskou schůzí mu vytvoříme prostor pro řádnou přípravu a nastudování problematiky.

 

Program Členské schůze:

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2018.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2018.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2018.
 8. Mimořádné odměny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2018.
 9. Schválení akcí „Oprava prodloužených střech na 2738 a 2739“ a „Vymalování společných prostorů Poseidonu“. Dále předloží návrh plánovaných akcí.
 10. Rezignace člena představenstva a doplňující volba nového člena představenstva družstva.
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: