Jmeniny
Dnes je 06.12.2023
Svátek má Mikuláš

Pozvánka na řádnou členskou schůzi dne 4.6. 2018

17.05.2018 Švestka Štefan 33598

Představenstvo svolává řádnou členskou schůzi dne 4.6. 2018

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

V PONDĚLÍ 4.6.2018 v 18:00 hodin

 

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2017.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2017.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2017.
 8. Mimořádné odměny statutárním orgánům.
 9. Schválení investiční akce „Výměna měřidel a bytových výměníkových stanic“.
 10. Schválení investiční akce „Pořízení domovních úpraven vody“.
 11. Rezignace člena představenstva a doplňující volba nového člena představenstva družstva
 12. Diskuze.
 13. Závěr členské schůze.

 

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a notářsky ověřenou plnou mocí nebo členem představenstva. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

 

Podklady k projednávaným bodům číslo 9.,10. jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři družstva týden před konáním členské schůze.

 

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

 

Vyvěšeno dne 17.5. 2018                                         představenstvo BD Poseidon

 

 

Řádná členská schůze svolaná v termínu 17. 5. 2018 nebyla svolána dle platných stanov a proto představenstvo svolává řádnou členskou schůzi v novém termínu 4.6. 2018.

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: