Jmeniny
Dnes je 18.07.2019
Svátek má Drahomíra

Pozvánka na řádnou členskou schůzi 17.5.2018

02.05.2018 Švestka Štefan 3438

Představenstvo zve na členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

 

SVOLÁVÁ  ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

VE ČTVRTEK 17.5.2018 v 18:00 hodin

 

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2017.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2017.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2017.
 8. Mimořádné odměny statutárním orgánům.
 9. Schválení investiční akce „Výměna měřidel a bytových výměníkových stanic“.
 10. Schválení investiční akce „Pořízení domovní úpravny vody“.
 11. Rezignace člena představenstva a doplňující volba nového člena představenstva družstva
 12. Diskuze.
 13. Závěr členské schůze.

 

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem. Zástupce se prokáže platným občanským průkazem a notářsky ověřenou plnou mocí nebo členem představenstva. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

 

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

 

Vyvěšeno dne 2. května 2018                                              představenstvo BD Poseidon
Komentáře u článku : tento článek je zatím bez komentáře. Změnit to můžete odkazem níže.

Copyright (c) 2018 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: