Nejbližší akce
Začátek 30.09.2020, 17:00  
Konec 30.09.2020, 18:00  
OKC Poseidon  Kancelář BD

Začátek 07.10.2020, 17:00  
Konec 07.10.2020, 18:00  
OKC Posedion  Kancelář BD


Jmeniny
Dnes je 29.09.2020
Svátek má Michal

Náhradní členská schůze 19.2.2018

01.02.2018 Švestka Štefan 12655

představenstvo BD Poseidon svolává náhradní členskou schůzi v pondělí 19.2. 2018

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

 

SVOLÁVÁ NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

V PONDĚLÍ 19.2.2018 v 18:00 hodin

 

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 

  1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
  2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
  3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
  4. Rezignace, odvolání a volba nových orgánů družstva.
  5. Diskuze.
  6. Závěr členské schůze.

 

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: