Nejbližší akce
Začátek 30.09.2020, 17:00  
Konec 30.09.2020, 18:00  
OKC Poseidon  Kancelář BD

Začátek 07.10.2020, 17:00  
Konec 07.10.2020, 18:00  
OKC Posedion  Kancelář BD


Jmeniny
Dnes je 26.09.2020
Svátek má Andrea

BD Poseidon vyhlašuje záměr svolat členskou schůzi

24.11.2017 Švestka Štefan 12684

Představenstvo vyhlašuje záměr svolat řádnou členskou schůzi a vyzývá družstevníky k případnému doplnění programu schůze.

Vážení družstevníci,

 

Představenstvo BD Poseidon vyhlašuje záměr svolat členskou schůzi na úterý 19.12.2017.

Na této schůzi navrhujeme projednat následující body :

 

 

 

  1. 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
  2. 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
  3. 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
  4. 4.  Schválení investiční akce „Výměna měřidel a bytových výměníkových stanic“.
  5. 5.  Schválení investiční akce pořízení domovních úpraven vody.
  6. 6.  Projednání návrhu na změnu stanov.
  7. 7.  Diskuze.
  8. 8.  Závěr členské schůze.

 

 

Pokud máte nějaké připomínky či návrhy k uvedenému programu schůze, zašlete je na email družstva bd.poseidon@okcp.cz, a to nejpozději do 1.12.2017.

 

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: