Jmeniny
Dnes je 24.07.2024
Svátek má Kristýna

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi

10.08.2017 Švestka Štefan 36042

s následujícím programem uvedeným v pozvánce.

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

 

V PÁTEK 25.8.2017 v 18:00 hodin

 

Ve volných komerčních prostorách v přízemí domu

nábřeží Závodu míru 2740, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

  1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
  2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
  3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
  4. Schválení investiční akce „Výměna měřidel a bytových výměníkových stanic“.
  5. Schválení investiční akce pořízení domovních úpraven vody.
  6. Schválení záměru úpravy výměníkové stanice tepla.
  7. Schválení režimu přístup do prostoru garážových stání.
  8. Diskuze.
  9. Závěr členské schůze.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

Vyvěšeno dne 10.8.2017                                                      představenstvo BD Poseidon

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: