Jmeniny
Dnes je 19.01.2021
Svátek má Doubravka

INFORMACE K PŘÍSTUPOVÉMU SYSTÉMU

09.06.2016 Švestka Štefan 10154

Vážení družstevníci,
nový přístupový systém bude fungovat následujícím způsobem:

HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE
V průběhu realizace systému bude nejprve zprovozněno otevírání vnitřních automatických dveří pomocí přístupového čipu. V této fázi bude, pro vstup do objektu, potřeba dočasně použít jak stávající klíč u vnějších „starých“ dveří, tak i nový čip u vnitřních dveří. Následně proběhne výměna vnějších vchodových dveří za automatické posuvné (stejné, jako vnitřní). Poté bude systém přepnut do automatického režimu, který bude rozdělen na denní a noční provoz.
V denním režimu (tj. za světla) se budou vnější vchodové dveře otevírat automaticky na fotobuňku, a to směrem dovnitř i ven. Čip bude třeba přiložit až u vnitřních vchodových dveří. Ven Vás pak dveře pustí opět automaticky.
V nočním režimu (tj. za tmy) bude třeba přiložit čip 2x, jak u vnějších, tak u vnitřních dveří. Odchod bude možný po stisknutí „odchodového tlačítka“.
Po úplném zprovoznění automatických vchodových dveří bude i nadále možné dveře otevírat pomocí domovního telefonu, přičemž v nočním režimu se dveře budou otevírat postupně, tj. otevřou se venkovní, zavřou se venkovní a teprve pak se otevřou vnitřní.

BOČNÍ VCHODOVÉ DVEŘE (od sochy Poseidona – pouze domy 2738 a 2739)
Tyto dveře budou po výměně osazeny elektrickým zavíračem, který družstevníkům bydlícím ve 2. patře po přiložení čipu dveře automaticky otevře. Směrem ven se za světla budou dveře otevírat automaticky a za tmy po stisknutí odchodového tlačítka. Družstevníky z druhého patra, kteří používají boční dveře u sochy Poseidona, tímto žádáme o shovívavost a pochopení, protože tyto dveře budou zprovozněny až po kompletním osazení, takže může nastat situace, kdy pro vstup do objektu budou muset použít „hlavní vchodové dveře“ (směrem od Labe).

DVEŘE DO SKLEPŮ
Do sklepa se dostanete po přiložení čipu na čtečku. Ven ze sklepa pak stisknutím odchodového tlačítka.

DVEŘE OD VÝTAHŮ DO GARÁŽÍ
Tyto dveře budou opatřeny čtečkou z obou stran, tedy z obou stran je pro otevření třeba přiložit čip.


PRŮCHOD MEZI GARÁŽEMI
Družstevníkům, kteří mají garážové stání v jiné sekci garáží, než kde bydlí, bude, po přiložení čipu, umožněn průchod mezi jednotlivými sekcemi garáží.

GARÁŽOVÁ VRATA
I garážová vrata bude možné otevřít přiložením stejného čipu, a to jak na vjezdu, tak i na výjezdu.

OSTATNÍ OBECNÉ INFORMACE
Obecně bude platit, že jediným čipem odemknete všechny dveře, k jejichž otevření budete mít oprávnění. Naopak nedostanete se nikam, kam nebudete mít přístupová práva (např. do garáží, pokud zde nemáte garážové stání, do jiného domu či sklepa). Při nastavení přístupových práv se vychází z podepsaných smluv k jednotlivým bytovým jednotkám a jejich příslušenství.

V průběhu postupného spouštění přístupového systému se může stát, že pro otevření některých dveří bude dočasně třeba použít stávající klíč i nový čip.
Klíče tedy zatím nevyhazujte!
Po plném zprovoznění systému budou zřízeny ve vestibulech boxy pro vrácení starých klíčů.

Případnou ztrátu či odcizení čipu jste povinni okamžitě nahlásit na družstvo!
Čip bude zablokován, aby se zabránilo jeho zneužití.

Nový, nebo další čip je možné zakoupit v kanceláři družstva za cenu 150,- Kč.

Pro případný výpadek proudu jsou všechny systémy zálohovány. V případě požáru se dveře automaticky otevřou.

V případě jakékoliv poruchy kontaktujte technika družstva, pana Truxu (777 772 263), případně členy představenstva a kontrolní komise (p. Lingr, Reichel, Semerád), na něž naleznete kontakt na webu družstva, nebo na zástěnce ve vestibulu.

Současně s přístupovým systémem probíhá i montáž zabezpečovacího a kamerového systému. Zabezpečovací systém vyhlásí poplach v případě neoprávněného otevření všech, shora uvedených, dveří, ale i v případě, že dveře zůstanou delší dobu otevřené. Kamerový systém se záznamem pak bude sledovat většinu společných prostor.

V druhé etapě realizace objektové bezpečnosti bude instalován i kamerový systém pro rozpoznání registračních značek (SPZ) vozidla, který vozům s registrovanou značkou automaticky otevře garážová vrata bez přiložení čipu. O podrobnostech tohoto systému Vás budeme informovat po jeho zprovoznění.

V Pardubicích 9.6.2016                            představenstvo BD Poseidon

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: