Jmeniny
Dnes je 24.07.2024
Svátek má Kristýna

Pozvánka na členskou schůzi

14.03.2015 Švestka Štefan 24541
obrázek v článku

která se bude konat 31.3.2015 v 18:00 hodin v jídelně základní školy, nábřeží Závodu Míru č.p. 1951, 530 02 Pardubice.

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

 

svolává členskou schůzi,

 

 

která se bude konat 31.3.2015 v 18:00 hodin

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, 530 02 Pardubice

 

s následujícím programem jednání

 

 

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2014.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2014.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014.
 8. Změna stanov.
 9. Mimořádné odměny statutárním orgánům.
 10. Rezignace stávajících a volba nových členů představenstva a kontrolní komise a náhradníků.
 11. Odsouhlasení smluv o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise.
 12. Diskuse.
 13. Závěr členské schůze.

 

 

Navrhované znění stanov a smluv o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise je k dispozici na webových stránkách družstva (www.okc-poseidon.cz) a zároveň je přílohou této pozvánky.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

 

Vyvěšeno dne 14.3.2015

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: